Jaostot

Ammattiosaston jäsenmäärä on 1048 henkeä, joista naisjaoston jäseniä 156,

nuorisojaoston jäseniä 277, veteraanijaoston jäseniä 246 (ote marraskuu 2021)