Puheenvuoro

AMMATTIOSASTOJEN ELÄKELÄISEDUSTAJAT EDUSKUNNASSA

Hämeen ja Pirkanmaan ammattiosastojen veteraani - / eläkeläisjaostojen edustajien tapaamisessa alkuvuonna todettiin, että on korkea-aika pyrkiä vaikuttamaa, siihen miten eläkeläisiä / ikäihmisiä kohdellaan tämän päivän ja tulevaisuuden Suomessa. Syksyllä tuli aika toimia, torstaina 5.10  kahdeksan ammattiosaston edustajat kävivät viemässä eduskuntaryhmille näkemyksensä siitä, mitä tulee ottaa huomioon vanhuspalveluissa ja eläkeasioissa.   Mukana olivat  seuraavat ammattiosastot:  Tampereen Teollisuustyöväen Ammattiosasto ry nro 7, Tampereen Autokorjaamotyöväen Ao 80 ry, Metallityöväen Ammattiosasto Tampere-Härmälä ry 97, Linnavuoren Metallityöväen ammattiosasto ry 134, Etelä-Pirkanmaan Teollisuustyöväen ammattiosasto ry 169, Forssan Metallityöväen ammattiosasto ry 179, Turengin metallityöväen ammattiosasto ry 186, Tampereen seudun metallityöntekijäin ammattiosasto nro 195 ry, yhteensä 13 henkeä, he edustivat yhteensä 603 työvuotta.

Erkki Moisio esitti kannanoton sitä kuulemaan saapuneille kansanedustajille. Keskustelua käytiin lähetystön kannanotosta.

Kansanedustajat totesivat esim. että hyvällä asialla olette tulleet ja ongelmat ovat olemassa. Kuitenkin vastaukset olivat hiukan ympäripyöreitä kannanotossa esitettyihin asioihin. Ovatkohan kansanedustajat paneutuneet tarpeeksi vanhusten asemaan? Millä kaikki mahdollinen ”hyvä ”kustannetaan tuli esiin myös, keskusteluissa, mikä on tärkeä kysymys. Vihreitä, Perussuomalaisia ja Liike NYT:n edustajia ei kiinnostanut lähetystön asiat, ei sitä vertaa, että paikalla olisi ollut edes joku  avustajista. Paikalla oli kansanedustajat Oskari Valtonen, Pia Viitanen, Lauri Lyly, Anna Kontula, Hanna – Leena Mattila, Anders Norrback, ja Sari Tanuksen avustaja Jukka Salmi. Kiitos, heille mielenkiinnosta eläkeläisten asioita kohtaan.

Eläkeläisedustajat kävivät myös Teollisuusliitossa kuulemassa mikä ay - liikkeen tilanne on tällä hetkellä. Valitettavasti  ulkoisen viestinnän päällikkö  Antti Malste ei ollut liikaa hyvää kerrottavaa. Hän kertoi miten maan hallituksen heikennysesitykset työelämässä oleville ovat karmaisevat. Paikalla oli myös Sak:n työura- ja eläkeläisasioista vastaava päällikkö, Sinikka Näätsaari, joka valotti eläkekysymyksiä. Eläkeläisedustajat olivat tyytyväisiä saada kuulla ay- edustajien näkemyksiä ja, toivottiin ay – liikkeelle pärjäämistä tiukassa tilanteessa.

Lähetystön edustajilla on vahva yhteinen näkemys siitä, että vaikuttamista asioihin tarvitaan eri tasoilla. Pelkkä äänestäminen vaaleissa ei pelkästään riitä. Ei kansanedustajakaan voi kaikkia asioita ymmärtää tai halua, vaikuttamista tarvitaan vaalienkin välillä. Kansalaismielipide pitää kuulua päättäjille, ei pelkästään hyvätuloisten ääni ja siihen perustuva yhteiskunta

Eduskuntalähetystön kannanotto kokonaisuudessaan:

Suomen tasavallan eduskuntaryhmille 5.10.2023

Ikäihmiset ja vanhukset ovat antaneet merkittävän panoksensa työikäisinä ja sen jälkeenkin maamme kehittämiseen pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi, luoneet pohjan kaikkien hyvinvoinnille. Valtion tehtävä on nyt huolehtia ikäihmisten ja vanhusten palveluista.

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuodenalussa. Alueilla ollaan täysin riippuvaisia valtion

rahoituksesta. Toimintaa tulee tehostaa ja saada aikaan säästöjä, mutta lyhyellä tähtäimellä tehtävät voimakkaat säästöt tuhoavat muutoksen tarkoituksen. Vaarana on, että suunnitellut voimakkaat leikkaukset sote - rahoitukseen, estävät muutoksen alkuperäisen tarkoituksen, kehittää hoidonlaatua, saatavuutta ja hillitä menojen kasvua.

Eritoten vanhusten hoito on kriisiytynyt. Hyvinvointi alueiden rahoituksella tulee turvata:

Vanhushoito on turvattava, tapahtukoon se sitten laitoksissa tai kotihoidossa, varsinkin yksinäiset vanhukset ovat ongelmissa.

Kotihoidossa hoitajilla on oltava aikaa aidosti kohdata vanhus ja turvata omahoitajaperiaate sekä tulee parantaa kotihoidonlaatua.

Ympärivuorokautisissa hoivayksiköissä tulee toteuttaa täysimääräisesti päätetty hoitajamitoitus.

Omaishoitajien asemaan tulee tehdä parannuksia, ei heikentää. Omaishoito säästää laitospaikkoja ja kustannuksia. Omaishoitajien tulee saada hoitotehtävää tukevia palveluja.

Ikääntyneiden kannalta tärkeiden lähipalveluiden, kuten sosiaali- ja terveyskeskusten sekä asumispalveluiden pitää olla helposti saatavilla ja riittäviä.

Eläkeuudistus

Eläkeuudistuksessa tulee ottaa huomioon, että maamme eläkejärjestelmä on hyvässä kunnossa. Isoja muutoksia ei tarvita. Eläkejärjestelmän kestävyyttä tulee parantaa työurien pidentämisellä, että töissä ollaan eläkeikään asti ja mahdollisesti vielä eläkkeelläkin. Valtiovallan tulee budjetti keinoin tukea kuntoutusta ja työssä jaksamisen toimia. Eläkeuudistus pitää tehdä niin, että torjutaan eläkeläisten tuloerojen kasvu ja eläkeläisköyhyys. Matalia eläkkeitä pitää parantaa niin, ettei indeksi heikennyksiä tehdä ja takuueläkkeisiin on tehtävä euromääräisiä tasokorotuksia. Pienten työeläkkeiden tasoa on korotettava kansaeläkkeen leikkaavaa vaikutusta pienentäen.

Edellytämme, että eduskunta pitää huolen siitä, ettei hallituksen suunnittelemilla mittavilla säästöillä ja alibudjetoinnilla heikennetä eläkeläisille tärkeitä sote - palveluja. Eläkkeitä ei saa leikata indeksi tai muilla heikennyksillä.

Teollisuusliiton Hämeen ja Pirkanmaan ammattiosastojen veteraani- ja eläkeläisjaosto

Teksti Erkki Moisio, kuvat Anders Norrbakin eduskunta avustaja Jan-Erik Kress. 6 allekirjoittanut esittelemässä kannanottoa, 5 kansanedustajat ja lähetystö


Arvoisa juhlaväki,

tervetuloa 1920-luvulle. Alkaneella vuosikymmenellä on jonkin verran yhtäläisyyksiä sadan vuoden päähän. Suomi oli jo silloin itsenäinen, mutta kahtia jakautunut. Korona toi salakapakat. Sata vuotta sitten salakuljetettiin viinaa, nykyään jotain muuta.

Yhdistystoiminta lie ollut mediaseksikkäämpää tuolloin ja itsellä on ainakin tunne, että se on koettu silloin tärkeämmäksi, merkittävämmäksi. Tästä haluaisin sanoa muutaman sanan.

2015 minut houkuteltiin ammattiosaston hallitukseen ja silloisen metalliliiton aluenuorisotoimintaan. Selitin itselleni, että haluan olla päättämässä, mihin jäsenrahojani käytetään. Vähänpä tiesin mitä tällainen heittäytyminen toisi tullessaan.

Ystäviä ja tuttavia löytyy ympäri Suomea. Olen oppinut paljon yhdistystoiminnasta, kokoustekniikoista, erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta. Olen päässyt voittamaan pelkojani, esimerkiksi uskaltamalla olla esillä. Olen saanut antaa oman panokseni osaston toiminnalle ja nähnyt, miten ammattiosaston hallituksen jäsenten ideat, mielipiteet, tuki ja ihan kaikenlainen osallistuminen on vaikuttanut yleisilmeeseen, keskinäiseen tunnelmaan ja kaikkeen toimintaan.

Puheenjohtajana olen todella kiitollinen jokaisen edesottamuksista yhteisen hyvän eteen, on kyse sitten työkaverin puhumisesta ammattiliittoon tai päivittäinen työ edunvalvonnan eteen työpaikoilla ja osaston toiminnassa. Erityistä kiitollisuutta tahdon osoittaa Raiskion Hannulle ja Kiukaisen Pekalle, ilman teitä, osasto 134:ää ei välttämättä edes olisi olemassa. Näkyvimmän työn ammattiosastossa tekee meidän tapahtumavastaava, ilman hänen innovatiivisia ideoitaan, kontribuutiota ja omistautumista, meillä olisi todella vähän toimintaa, emmekä myös olisi täällä tänään. Helena, erittäin lämmin kiitos.

Linnavuoren metallityöväen ammattiosasto ry 134 täyttää kahden vuoden päästä 80 vuotta. Olemme pieni osa tätä historiaa. Nykyhallitus uhkaa toimillaan mitätöidä tämänkin ammattiosaston jäsenten saavutukset.  Suosittelen lämpimästi antamaan pikkusormen yhdistystoiminnalle ja kansalaisaktivismille. Solidaarisuus ei ole vielä kuollut.

Sadan vuoden takainen kieltolaki on kuitenkin jo kuopattu, joten nostetaan maljaa, syödään ja juhlitaan. Tervetuloa!

Ammattiosaston puheenjohtaja Jonna Junnila, Gatsby Party puhe 13.10.2023