Historia

Linnavuoren Metallityöväen ammattiosasto ry:n perustava kokous pidettiin 10.1.1945 Nokian työväentalossa. Osaston ensimmäiset toimihenkilöt olivat puheenjohtaja Toivo Tyven, sihteeri Veikko Aalto ja taloudenhoitaja Aarne Suhonen. Tarkoituksena oli perustaa koko Nokiaa kattava metallialan ammattiosasto, johon olisivat kuuluneet myös paperi- ja kumitehtaan korjaamoiden työntekijät. Tästä ajatuksesta kuitenkin luovuttiin jo perustavassa kokouksessa teollisuusliittoperiaatteen vuoksi ja näin ollen osasto perustettiin pelkästään Valtion Metallitehtaiden Linnavuoren tehtaalle. Osasto toimikin melko puhtaana työpaikkaosastona 1970 luvun puoleen väliin saakka, jolloin Siurossa toimintansa aloittaneen Purso Oy:n työntekijöiden liittyminen osastoon muutti sen luonteen alueelliseksi osastoksi.

Jäsenmäärä vaihteli 250 - 300 välillä ensimmäiset 20 vuotta lähtien kasvuun vuonna 1965. Jäsenmaksujen palkkaperintä ja 1960-70 lukujen voimakasa yhteiskunnallinen rakennemuutos kasvattivat jäsenmäärää erittäin paljon. 1990-luvun alun lama aiheutti pienen notkahduksen mutta uuden kasvun myötä vuonna 2000 ylittyi 1000 jäsenen raja.

Ammattiosaston toiminnallinen voima on aina ollut Linnavuoren tehtaalla ja nykyään suurelta osin AGCO POWERilla. Linnavuorelaisilla työpaikoilla osasto on ollut edelläkävijä työelämän osallistumisjärjestelmien luomisessa ja uusien palkkausmuotojen kehittelyssä, jolla toiminnalla on ollut vaikutusta sekä työehtosopimusten että työelämää säätelevien määräysten sisältöön.