Puheenvuoro

AMMATTIOSASTOJEN ELÄKELÄISEDUSTAJAT EDUSKUNNASSA

Hämeen ja Pirkanmaan ammattiosastojen veteraani - / eläkeläisjaostojen edustajien tapaamisessa alkuvuonna todettiin, että on korkea-aika pyrkiä vaikuttamaa, siihen miten eläkeläisiä / ikäihmisiä kohdellaan tämän päivän ja tulevaisuuden Suomessa. Syksyllä tuli aika toimia, torstaina 5.10  kahdeksan ammattiosaston edustajat kävivät viemässä eduskuntaryhmille näkemyksensä siitä, mitä tulee ottaa huomioon vanhuspalveluissa ja eläkeasioissa.   Mukana olivat  seuraavat ammattiosastot:  Tampereen Teollisuustyöväen Ammattiosasto ry nro 7, Tampereen Autokorjaamotyöväen Ao 80 ry, Metallityöväen Ammattiosasto Tampere-Härmälä ry 97, Linnavuoren Metallityöväen ammattiosasto ry 134, Etelä-Pirkanmaan Teollisuustyöväen ammattiosasto ry 169, Forssan Metallityöväen ammattiosasto ry 179, Turengin metallityöväen ammattiosasto ry 186, Tampereen seudun metallityöntekijäin ammattiosasto nro 195 ry, yhteensä 13 henkeä, he edustivat yhteensä 603 työvuotta.

Erkki Moisio esitti kannanoton sitä kuulemaan saapuneille kansanedustajille. Keskustelua käytiin lähetystön kannanotosta.

Kansanedustajat totesivat esim. että hyvällä asialla olette tulleet ja ongelmat ovat olemassa. Kuitenkin vastaukset olivat hiukan ympäripyöreitä kannanotossa esitettyihin asioihin. Ovatkohan kansanedustajat paneutuneet tarpeeksi vanhusten asemaan? Millä kaikki mahdollinen ”hyvä ”kustannetaan tuli esiin myös, keskusteluissa, mikä on tärkeä kysymys. Vihreitä, Perussuomalaisia ja Liike NYT:n edustajia ei kiinnostanut lähetystön asiat, ei sitä vertaa, että paikalla olisi ollut edes joku  avustajista. Paikalla oli kansanedustajat Oskari Valtonen, Pia Viitanen, Lauri Lyly, Anna Kontula, Hanna – Leena Mattila, Anders Norrback, ja Sari Tanuksen avustaja Jukka Salmi. Kiitos, heille mielenkiinnosta eläkeläisten asioita kohtaan.

Eläkeläisedustajat kävivät myös Teollisuusliitossa kuulemassa mikä ay - liikkeen tilanne on tällä hetkellä. Valitettavasti  ulkoisen viestinnän päällikkö  Antti Malste ei ollut liikaa hyvää kerrottavaa. Hän kertoi miten maan hallituksen heikennysesitykset työelämässä oleville ovat karmaisevat. Paikalla oli myös Sak:n työura- ja eläkeläisasioista vastaava päällikkö, Sinikka Näätsaari, joka valotti eläkekysymyksiä. Eläkeläisedustajat olivat tyytyväisiä saada kuulla ay- edustajien näkemyksiä ja, toivottiin ay – liikkeelle pärjäämistä tiukassa tilanteessa.

Lähetystön edustajilla on vahva yhteinen näkemys siitä, että vaikuttamista asioihin tarvitaan eri tasoilla. Pelkkä äänestäminen vaaleissa ei pelkästään riitä. Ei kansanedustajakaan voi kaikkia asioita ymmärtää tai halua, vaikuttamista tarvitaan vaalienkin välillä. Kansalaismielipide pitää kuulua päättäjille, ei pelkästään hyvätuloisten ääni ja siihen perustuva yhteiskunta

Eduskuntalähetystön kannanotto kokonaisuudessaan:

Suomen tasavallan eduskuntaryhmille 5.10.2023

Ikäihmiset ja vanhukset ovat antaneet merkittävän panoksensa työikäisinä ja sen jälkeenkin maamme kehittämiseen pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi, luoneet pohjan kaikkien hyvinvoinnille. Valtion tehtävä on nyt huolehtia ikäihmisten ja vanhusten palveluista.

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuodenalussa. Alueilla ollaan täysin riippuvaisia valtion

rahoituksesta. Toimintaa tulee tehostaa ja saada aikaan säästöjä, mutta lyhyellä tähtäimellä tehtävät voimakkaat säästöt tuhoavat muutoksen tarkoituksen. Vaarana on, että suunnitellut voimakkaat leikkaukset sote - rahoitukseen, estävät muutoksen alkuperäisen tarkoituksen, kehittää hoidonlaatua, saatavuutta ja hillitä menojen kasvua.

Eritoten vanhusten hoito on kriisiytynyt. Hyvinvointi alueiden rahoituksella tulee turvata:

Vanhushoito on turvattava, tapahtukoon se sitten laitoksissa tai kotihoidossa, varsinkin yksinäiset vanhukset ovat ongelmissa.

Kotihoidossa hoitajilla on oltava aikaa aidosti kohdata vanhus ja turvata omahoitajaperiaate sekä tulee parantaa kotihoidonlaatua.

Ympärivuorokautisissa hoivayksiköissä tulee toteuttaa täysimääräisesti päätetty hoitajamitoitus.

Omaishoitajien asemaan tulee tehdä parannuksia, ei heikentää. Omaishoito säästää laitospaikkoja ja kustannuksia. Omaishoitajien tulee saada hoitotehtävää tukevia palveluja.

Ikääntyneiden kannalta tärkeiden lähipalveluiden, kuten sosiaali- ja terveyskeskusten sekä asumispalveluiden pitää olla helposti saatavilla ja riittäviä.

Eläkeuudistus

Eläkeuudistuksessa tulee ottaa huomioon, että maamme eläkejärjestelmä on hyvässä kunnossa. Isoja muutoksia ei tarvita. Eläkejärjestelmän kestävyyttä tulee parantaa työurien pidentämisellä, että töissä ollaan eläkeikään asti ja mahdollisesti vielä eläkkeelläkin. Valtiovallan tulee budjetti keinoin tukea kuntoutusta ja työssä jaksamisen toimia. Eläkeuudistus pitää tehdä niin, että torjutaan eläkeläisten tuloerojen kasvu ja eläkeläisköyhyys. Matalia eläkkeitä pitää parantaa niin, ettei indeksi heikennyksiä tehdä ja takuueläkkeisiin on tehtävä euromääräisiä tasokorotuksia. Pienten työeläkkeiden tasoa on korotettava kansaeläkkeen leikkaavaa vaikutusta pienentäen.

Edellytämme, että eduskunta pitää huolen siitä, ettei hallituksen suunnittelemilla mittavilla säästöillä ja alibudjetoinnilla heikennetä eläkeläisille tärkeitä sote - palveluja. Eläkkeitä ei saa leikata indeksi tai muilla heikennyksillä.

Teollisuusliiton Hämeen ja Pirkanmaan ammattiosastojen veteraani- ja eläkeläisjaosto

Teksti Erkki Moisio, kuvat Anders Norrbakin eduskunta avustaja Jan-Erik Kress. 6 allekirjoittanut esittelemässä kannanottoa, 5 kansanedustajat ja lähetystö

13.10.2023 Ammattiosaston puheenjohtaja Jonna Junnila, Gatsby Party puhe 

Arvoisa juhlaväki, tervetuloa 1920-luvulle. Alkaneella vuosikymmenellä on jonkin verran yhtäläisyyksiä sadan vuoden päähän. Suomi oli jo silloin itsenäinen, mutta kahtia jakautunut. Korona toi salakapakat. Sata vuotta sitten salakuljetettiin viinaa, nykyään jotain muuta.

Yhdistystoiminta lie ollut mediaseksikkäämpää tuolloin ja itsellä on ainakin tunne, että se on koettu silloin tärkeämmäksi, merkittävämmäksi. Tästä haluaisin sanoa muutaman sanan.

2015 minut houkuteltiin ammattiosaston hallitukseen ja silloisen metalliliiton aluenuorisotoimintaan. Selitin itselleni, että haluan olla päättämässä, mihin jäsenrahojani käytetään. Vähänpä tiesin mitä tällainen heittäytyminen toisi tullessaan.

Ystäviä ja tuttavia löytyy ympäri Suomea. Olen oppinut paljon yhdistystoiminnasta, kokoustekniikoista, erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta. Olen päässyt voittamaan pelkojani, esimerkiksi uskaltamalla olla esillä. Olen saanut antaa oman panokseni osaston toiminnalle ja nähnyt, miten ammattiosaston hallituksen jäsenten ideat, mielipiteet, tuki ja ihan kaikenlainen osallistuminen on vaikuttanut yleisilmeeseen, keskinäiseen tunnelmaan ja kaikkeen toimintaan.

Puheenjohtajana olen todella kiitollinen jokaisen edesottamuksista yhteisen hyvän eteen, on kyse sitten työkaverin puhumisesta ammattiliittoon tai päivittäinen työ edunvalvonnan eteen työpaikoilla ja osaston toiminnassa. Erityistä kiitollisuutta tahdon osoittaa Raiskion Hannulle ja Kiukaisen Pekalle, ilman teitä, osasto 134:ää ei välttämättä edes olisi olemassa. Näkyvimmän työn ammattiosastossa tekee meidän tapahtumavastaava, ilman hänen innovatiivisia ideoitaan, kontribuutiota ja omistautumista, meillä olisi todella vähän toimintaa, emmekä myös olisi täällä tänään. Helena, erittäin lämmin kiitos.

Linnavuoren metallityöväen ammattiosasto ry 134 täyttää kahden vuoden päästä 80 vuotta. Olemme pieni osa tätä historiaa. Nykyhallitus uhkaa toimillaan mitätöidä tämänkin ammattiosaston jäsenten saavutukset.  Suosittelen lämpimästi antamaan pikkusormen yhdistystoiminnalle ja kansalaisaktivismille. Solidaarisuus ei ole vielä kuollut.

Sadan vuoden takainen kieltolaki on kuitenkin jo kuopattu, joten nostetaan maljaa, syödään ja juhlitaan. Tervetuloa!

Mielipidekirjoitus 20.9.2015

Moro!
Helsingin mielenosoitus 18.9 oli ihan mielenkiintoinen ja valaiseva kokemus, kun olin siellä myös itse paikalla.Suoraan paikan päällä olleena sai hyvän kuvan ja näkökulman paikalla olevista tapahtumista.

Jälkeenpäin oli mielenkiintoista seurata miten media käsitteli tätä tapahtumaa.Olen entistä enemmän vakuuttunut siitä, että nykypäivän media luo ihmisille virheellisiä mielikuvia, joita ihmiset alkavat sitten helposti pitää totuutena.Ja moni ihminen, joka ei itse käy katsomassa ja kokemassa näitä asioita, muodostaa mielipiteensä juuri sen kautta miten media nämä asiat esittää ja syöttää.Ylen iltauutiset käsittelivät aihetta hyvin rajallisesti ja leimasivat mielenosoitustapahtuman "karnevaaliksi", jossa ei nyt ollut mitään muuta kuin "tyhjää huutelua".Tosiasiassa, ihmiset olivat koko sydämellään mukana ja aidosti paikalla, osoittamassa mieltään yhteiskunnan puolesta, jossa asiat hoidetaan keskustellen, kuunnellen, neuvotelle ja yhteisesti sopien.Jostain syystä medialla oli kova halu luoda mielikuvaa mielenosoittajista, jotka huutelivat vaan typeryyksiä. Ja ihmisistä, jotka alkavat heti rettelöidä jos on kyse omista eduista.Todellisuudessa, suurin osa oli puolustamassa heikompia ja pienempiä, joilta ollaan viemässä kaikki tällä nykyisellä hallituspolitiikalla.

Olen seurannut tätä keskustelua myös toiselta puolelta, jossa rahamiehet puhuvat.Usein heidän tahoiltaan kuulee väitteen, että ihmiset rettelöivät nyt sen takia, koska eivät pysty luopumaan omista edustaan. Tämä väite ei pidä ollenkaan paikkaansa!Joten kyllä tässä tilanteessa nämä isotuloisetkin osaavat pelata omaan pussiinsa! Ja yrittävät nyt maksimoida kaiken sen hyödyn minkä tästä tilanteesta vaan saavat. Tämä on totuus!

Mielenosoituksessa kävi täysin selväksi se, että palkansaajat ovat pienemmän, heikomman puolella ja yhteiskunnan, jossa asiat sovitaan yhdessä.Ja he ovat myös valmiita NEUVOTTELEMAAN niistä muutoksista, joista on hyötyä ja etua koko yhteiskunnalle ja maan taloudelle.

Esim. Ylen ensimmäisissä iltauutisissa nämä asiat eivät tulleet esille millään tavalla. Useat Metalli-liiton mielenosoittajat kantoivat neonkeltaisia liivejä, jossa oli Metalliliiton logo näkyvissä.Ja kaikkien tiedossa oli, että media on aivan varmasti kiinnostunut kaikista yksittäisistä provokaatioista, jos niitä paikalla ilmaantuu.Ja sitten tämän tapahtuman kautta sen olisi ollut helppo leimata myös joku yksittäinen ammattiliitto.Myös Metalliliitto olisi ollut helppo leimata "yleiseksi rettelöitsijäksi" jos yksikin sen jäsen olisi osallistunut johonkin nujakointiin keltaiset liivit päällä, liivistä Metalliliiton jäsen olisi ollut helppo tunnistaa.Se mitä itse olen nyt seurannut Ylen uutisia ja mediaa tämän tapahtuman tiimoilta, niin jostain syystä niiden kautta on luotu yleinen mielikuva tapahtumasta, jolla "ei nyt ole oikein mitään merkitystä".Ihmiset vaan huutelivat omiaan jossain "karnevaaleilla" ja torilla. Paikalla oli kuitenkin yli 30 000 ihmistä ja kokoajan paikalle tuli vaan lisää porukkaa. Ja näitä mielenilmaisuja oli myös muissa kaupungeissa ympäri maan.

Aamulehden sivuilla jokainen voi katsoa uutisointia, joissa oli kuvia myös Metalliliiton edustajista.En tiedä, onko kyseinen valokuvaaja tehnyt tämän asian ihan tietoisesti vai tiedostaen?Mutta kun kuvia katsoo, niin väistämättä nousee mieleen, että niillä luodaan tiettyjä mielikuvia kuvien katsojille.Ensimmäiseksi nousee mieleen tietty "porvarillinen näkökulma" tavallisesta työmiehestä. Joka on juoppo, turha huutelija ja änkyrä. Henkilö, joka ei suostu luopumaan missään vaiheessa omista eduistaan.Jostain syystä Aamulehden kuvaajan on pitänyt näpsäistä juuri sellainen kuva Metalliliiton mielenosoittajasta, jossa tämä kippaa lonkerotölkkiä suuhunsa.Ja kuvissa vilahtaa myös eräs  Seppo, joka muistuttaa olemukseltaan lähinnä Motorheadin Lemmyä.Mutta silti hän oli käytökseltään rauhallinen kuin nallekarhu, eikä haastanut riitaa kenenkään kanssa, päinvastoin.Pienessä pöhnässäkin Seppo hoki – Ajatus on tärkeä ja lämmin mieli...! 

Oliko tämä Aamulehden valokuvaajan toiminta täysin tietoista vai täysin tiedostamatonta? Kenen leirissä hän seisoo?Vai heijastavatko nämä kuvat vain hänen omia mielikuvia metallimiehestä?Joka tapauksessa, näillä kuvilla luodaan mielikuvia, jotka eivät millään tavalla vastaa todellisuutta.

Ja nykypäivänä tässä koko median toiminnassa huolestuttaa se piirre, että kun on paljon ihmisiä jotka istuvat vain kotisohvillaan, katselevat televisiota, selaavat vain nettiä, josta sitten imevät itseensä kaiken sen "tiedon" mitä media heille välittää.Tämän mielikuvan mukaan sitten moni ihminen käy jopa äänestämässä.

Silloin voi vaan kysyä, että onko tällaisen äänestäjän mielipide täysin totuudenmukainen ja onko hän ihan oikeasti selvillä siitä mitä tässä maailmassa tapahtuu?!Itse näen tällaisen ihmisen vain henkilönä, jota media ja markkinakoneisto OHJAAVAT omien tarkoitusperiensä mukaan...

nim.Pekko

Ps. Jos tässä media alkaa oikein kunnolla ryppyillä ja vääristellä asioita, niin pistetään sitten seuraavaksi pystyy tapahtuma, jossa Helsinkiin tulee VARMASTI paikalle yli 100 000 ihmistä..!